Examinar índice de autores/as

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Todo

A

Abella, María Adoración, Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias. Oviedo
Abella García, María Adoración, Facultad de Biología. Universidad de Oviedo
Acosta-Gallo, B., Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España).
Aduriz, J., Departamento de Agricultura y Medioambiente. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián (Gipuzkoa, España).
Afif Khouri, E., Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres. Universidad de Oviedo. Calle Gonzalo Gutiérrez de Quirós s/n. 33600 Mieres (España).
Afif Khouri, E., Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas. Universidad de Oviedo
AFIF KHOURI, E., Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Escuela Politécnica de Mieres. Universidad de Oviedo. Calle Gonzalo Gutiérrez de Quirós s/n. 33600 Mieres (España), oliveira@uniovi.es
Afif Khouri, E., Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas. Universidad de Oviedo. Calle Gonzalo Gutiérrez de Quirós s/n. 33600 Mieres (España).
AGRUÑA, M. J., Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investígacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM). Estrada Betanzos-Mesón do Vento, km 7. E-15318 Abegondo. A Coruña (España), gonzalo.flores.calvete@xunta.es
Aguin, O., Estación Fitopatolóxica do Areeiro, Deputación de Pontevedra, Subida a la Robleda s/n, 36153 Pontevedra (España). olga.aguin@depo.es, cristina.pintos@depo.es, pedro.mansilla@depo.es
Alba, J., Servicio de Fomento Agropecuario. Sociedad NESTLE, A.E.P.A. Santander
Albanell Trullás, E., Grup de Recerca en Remugants (G2R), Oepartament de Ciéncia Animal y deis Aliments, Faculta! de Veterinária, Universitat Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona (España). NCAV!Institut Cata/á elena.albane!/@uab.cat
Alberti, P., Departamento de Producción Animal, Pastos y Forrajes. Servicio de Investigación Agraria de la Diputación General de Aragón. Apartado 727 - 50080-Zaragoza.
Alberti, P., Departamento de Producción Animal, Pastos y Forrajes. Servicio de Investigación Agraria de la Diputación General de Aragón. Apartado 727. 50080-Zaragoza
Albiol Ferré, A., Centro de Transferencia Tecnológica Diputación General de Aragón Apartado 727. 50080 Zaragoza (España)
Albizu, I., Servicio de Investigación y Mejora Agraria. Berreaga. I, 48160 Derio. Bizkaia (España)
Albizu, I., NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario.Berreaga, 1. E-48160 Derio. Bizkaia (España)
Albizu, I., NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Berreaga, 1. 48160 Derio. Bizkaia (España).
Albizu, I., NEIKER, A.B. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Berreaga, 1. E-48160-Derio (Bizkaia, España).
Albizu Beitia, Isabel, NEIKER-Tecnalia, Dpto. Conservación de Recursos Naturales, Parque Tecnológico de Bizkaia, Parcela 812. C/ Berreaga 1. E-48160 Derio (España)
Alboquers, J., Departament de Biología. Escola d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
Alboquers, J., Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Barcelona
Alcalde Leal, J. L., Departamento de Producción Animal e Instituto de Zootecnia C.S.I.C. y Universidad de Córdoba
Aldezabal, A., Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Apdo. 64,22700 Jaca (Huesca)
Aldezabal, A., Landare-Biologia eta Ekologia Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 p.k., E-48080 Bilbo (Bizkaia).

Elementos 1 - 25 de 1951    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>