Cartas

Equipo de edición Biblioteca CF+S

Texto completo:

PDF

Resumen


A despit que el Protocol de Kyoto no es pot utilitzar per prohibir la construcció de centrals nuclears, no s'ha de fer servir tampoc aquest protocol per donar un nou incentiu que permeti una revifalla de la moribunda nuclear. La decisió de si aixó ocurrirá o no la prendran els governs dels estats-nació del món a la propera Conferència de les Parts Signatáries del Conveni Marc sobre Canvi Climátic (coneguda pel seu acrónim anglès: FCCC-COP6), que es reunirá a la Haia el proper mes de novembre del 2000.

És enormement important que les ONG exercim la nostra capacitat de presió als nostres respectius caps de govern i ministres de medi ambient, tant a nivell estatal com nacional.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.